Субота, 24/02/2018, 11:21
Вітаю Вас Гость | RSS

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Меню сайту
Наше опитування
Як ви оціните наш сайт?

Результати
Архів опитування

Всього голосувало: 1019
Обговорити опитування на форумі
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2015 » Листопад » 30 » Педагогічна рада від 17.11.2015
08:12
Педагогічна рада від 17.11.2015

Педагогічна рада

 

                                                        Дата: 17.11.15р.

                                              Час:14:30

                                                                       Місце проведення: №12

 

Тема:  "Про діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів".

Мета: визначити алгоритм здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів через створення умов для особистісно орієнтованого навчання здоров’я в  єдиному інформаційному просторі школи, родини, громадському середовищі,   свідомого ставлення до здоров’я, зваженого вибору власного способу життя і соціальної компетенції  свідомості школярів; обґрунтувати напрямки та умови створення комфортного середовища для впровадження здоров’язберігаючих технологій; обмін досвідом з питань здійснення контролю за фізичним вихованням учнів.

 

 «Здоровою може вважатися людина ,

 яка відзначається гармонійним фізичним і розумовим розвитком

і добре адаптована до навколишнього фізичного та соціального здоров’я»

                                                         Г. Сигерист

 

План

Теоретична частина

 

1. Про стан медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у ЗОШ №6.  

Н.В.Шевчук, заступник директора

 з навчально-виховної роботи

1.1. Про здійснення моніторингу фізичного розвитку учнів на уроках і в позаурочний час.

Л.М.Кучерук, вчитель фізичної культури

1.2.Аналіз результатів систематичного спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров'я.

Т.В.Дякун, медична сестра                                                    

1.3. Виховання відповідального ставлення до власного здоров’я – один із напрямків роботи класного керівника.

Сібагатова І.Г., класний керівник 9 класу

 

Практична частина

Проблемне питання.  Створення моделі фізично здорового випускника школи через здійснення медико - педагогічного контролю в закладі.

Метод «Акваріум».

Форма діалогу, коли групі пропонують обговорити проблему перед глядачами. Кожна мала група обирає того, кому вона може довірити вести діалог. Може бути й кілька охочих. Решта виступатимуть у ролі глядачів.

Цей метод дає можливість побачити кожного з боку, зрозуміти, як відбувається спілкування, якою є реакція на чужу думку, як аргументовано кожну тезу, як улагоджується конфлікт, що може назрівати в процесі дискусії. Кожен глядач має можливість порівняти почуте зі своєю думкою та зробити певні висновки.

 

 

 

 

 

І група  

Стецюк Н.В.- керівник групи

Савчук О.М.

Попенчук З.Л.

Свіргун О.Ю.

Касянчук Т.М.

Колесник Л.К.

Кіпень В.О.

Кондришина О.С.

 

ІІ група 

Павліщук К.П. - керівник групи

Мельник А.О.

Печенюк А.Ф.

Малько В.Г.

Малько Д.А.

Висоцька І.А.

Лукашук В.В.

Краєвська Г.В.

 

ІІІ група 

Українець О.І. - керівник групи

Артемчук В.К.

Гоненко А.О.

Радченко К.О.

Кондратюк А.П

Григоренко М.С.

Бернадська О.В.

Піголь О.А.

 

 

 

Література

1. Бойченко Т. Валеологіявшколі і вдома. – Київ – Логос – 1999.

2.  Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим /Т.Бойченко // Здоров’я та фізична культура. — 2005. — №2. — С. 1—4.

3.  Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язбе-рігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. – С. 1-6.  

4.  Гонтаровська Н. Інноваційнесередовище як фактор розвитку особистості. Директор школи. – 2008. - №9.

5.  Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. авт. – укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002. – 136 с.

6.  Кирилюк Л., Шубіна Т. Школа життєтворчості - шлях до успіху. Завуч. – 2006. - №15.

7.  Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді – Наказ МОН України № 605 від 21.07.2004р.

8.  Мельник С. Здоров'я та духовність - через освіту. Директор школи. – 2003 - №44.

9.  Никифоренко О. Школа на шляху до здорового способу життя. Завуч. - 2008. - №19-20.

10.  Скляр В.Ф. Здоров'я учнів і навчальний процес. – Педагогічна скарбниця Донеччини. 1997. – №2.

11.  Таранова О., Челах Г. Здоров'язбережувальнийпедагогічнийпроцес. Завуч. - 2008. №19-20. 12. Шульга С. Оздоровчітехнології. Директор школи. – 2008. - №9.

 Рішення  педради від 17.11.2015р. з питання «Про діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів».

 

 1. Роботу педагогічного колективу по забезпеченню медико-педагогічного контролю вважати задовільною.
 2. Адміністрації закладу:
  1. Оновити нормативно-правову базу з медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.
  2. Продовжити співпрацю з медичними  центрами з метою отримання консультаційної допомоги, налагодження спонсорських зв’язків.
  3. Сприяти у створенні сприятливих умов для належної рухової активності учнів, закупівлі необхідного інвентаря.
 3. Класним керівникам:
  1. Один раз на місяць відвідувати уроки фізичного виховання з метою спостереження за дисциплінованістю, успішністю та візуального визначення втоми  учнів під час фізичного навантаження.
  2.  Продовжити роботу щодо забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, систематичного спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учнів під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту.

3.3. До 30 числа кожного місяця результати відвідування узагальнювати у журналі відвідування уроків фізкультури класним керівником.

3.4. Активізувати інформаційно-просвітницьку роботу серед учнів з ведення здорового способу життя, дотримання рухової активності, профілактики дитячого травматизму в позаурочний час.

3.5. До 28.12.15р. провести на класних батьківських зборах роз‛яснювальну роботу щодо необхідності своєчасного проходження щорічного медичного профілактичного огляду дітьми, формування в учнів позитивної мотивації до здорового способу життя.

3.6. Систематично здійснювати контроль за відвідуванням учнями уроків фізкультури, занять гуртків, своєчасно виявляти учнів, які систематично пропускають заняття гуртків та залучати їх до занять.

4. А.О.Мельник, вчителю спецмедгрупи з фізичної культури,:

4.1. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями занять спеціальної медичної групи;

4.2. Спільно з класними керівниками з’ясовувати причини відсутності учнів на заняттях спецмедгрупи та проводити індивідуальну роботу з батьками.

5. А.О.Мельник, Л.М.Кучерук, Н.В.Стецюк, В.О.Кіпень, О.С.Кондришиній, Т.М.Касянчук, вчителям фізкультури,   під час проведення уроків фізкультури:

5.1. Забезпечити високу якість проведення навчальних занять з фізичного виховання з пріоритетністю технологій та методик, які оберігають, підтримують і розвивають здоров'я дітей, дотриманням техніки безпеки, активізувати спортивно-масову, фізкультурно-оздоровчу та інші форми організації дозвілля і відпочинку школярів у вільний від навчання час.

5.2. Здійснювати диференціацію завдань відповідно до груп по фізкультурі та самопочуття учнів на уроці;

5.3. Під час проведення уроку враховувати основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміку, увагу та самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження .

5.4. Проводити пульсометрію та визначати частоту сердечних скорочень учнів до і після навантажень під час уроку.

5.5. Здійснювати оцінювання діяльності учнів на уроці, використовуючи самооцінку, взаємооцінку;

5.6. У разі необхідності проводити корекцію планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

5.7. Використовувати теоретичний матеріал на уроках з метою розвитку інтересу до предмету та позитивної мотивації до занять фізичною культурою;

5.8. Систематично здійснювати заходи з ТБ, нести повну персональну відповідальність за кожну допущену травму на уроці.

6. Т.В.Дякун, медичній сестрі,:

6.1. Щороку до 01.10. спільно з класними керівниками оформляти Листки здоров’я.

6.2. Спільно з вчителями фізичної культури згідно графіку проводити медико-педагогічне спостереження за фізичним навантаженням учнів безпосередньо під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

6.3. Щомісячно випускати санітарний бюлетень відповідно до сезону, ситуації, потреб учнів, батьків, педагогів.

7. К.О.Радченко, практичному психологу,:

7.1. До 01.12.15р. розробити цикл практичних занять з учнями, в яких відсутня мотивація до занять фізичною культурою.

7.2. До 24.12.15р. на нараді при директорові надати методичні рекомендації педагогам щодо вироблення навичок роботи з учнями, в яких відсутня мотивація до занять фізичною культурою.

8. Хід виконання рішення педради перевірити у грудні 2016р.

9. Контроль за виконанням рішення педради покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Н.В.Шевчук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 407 | Додав: Наталі | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Наш герб

Шепетівська ЗОШ №6 © 2018