П'ятница, 28/02/2020, 00:59
Вітаю Вас Гость | RSS

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Меню сайту
Наше опитування
Як ви оціните наш сайт?

Результати
Архів опитування

Всього голосувало: 1055
Обговорити опитування на форумі
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо організації учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування доцільно розглядати як форму творчої співдружності вчителів і учнів, як спосіб вияву організа­торських і виконавських здібностей та мож­ливостей школярів у різних видах діяльнос­ті, спілкування та відносин, як засіб вироб­лення управлінських навичок і вмінь. Організація учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі є важливою умовою оптимізації управ­ління шкільним життям на основі якнайширшого за­лучення учнів до цього процесу. Ідеться про конкретне залучення учнів до справ навчального закладу, громади, суспільства, про розвиток лідерського потенціалу юнаків і дівчат у процесі навчання в школі.

Самоврядування у шкільному (класному) колективі – це самостійні чи спільні з дорослими членами шкільного співтовариства (батьками, педагогами) дії дітей з планування, організації та аналізу життєдіяльності у школі (класі), спрямовані на створення сприятливих умов для спілкування і розвитку учнівського загалу, вирішення інших соціально важливих педагогічних завдань.

Орієнтовні етапи розвитку учнівського самоврядування в ЗОШ №6. Процес організації учнівського самоврядування буде ефективним за умови врахування взаємозумовленості та взаємозв’язку трьох етапів його розвитку.

І. Організаційний етап полягає в здійсненні організаційної роботи, змістом якої передбачається:

  • визначення мети й завдань функціонування учнівського самоврядування;
  • розробка оптимальної структури органів учнівського самоврядування з урахуванням специфіки функціонування загальноосвітнього навчального закладу, інтересів, запитів та потреб учнів;
  • розробка необхідних документів: Положення про діяльність органів учнівського самоврядування, пам’яток, прав та обов’язків органів учнівського самоврядування, планів роботи, змісту тимчасових та постійних доручень тощо;
  • вибір активу на демократичних засадах, чергування творчих доручень учнів та розробка їх змісту.

ІІ. Організація безпосередньої роботи учнівського самоврядування. На цьому етапі:

  • організовується безпосередня практична робота учнівського самоврядування;
  • уточнюються функції кожного виконавчого органу та змісту доручень їхніх членів з урахуванням прав та обов’язків;
  • організовується проведення систематичного навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

ІІІ. Постійне вдосконалення організаційної культури учнів, розширення ролі учнівського самоврядування в житті школи, набуття представниками активу досвіду здійснення організаторської роботи. Координатор (педагог-організатор) діяльності учнівського самоврядування за сприяння адміністрації школи спільно з педагогічним колективом створює умови для постійного пошуку цікавих форм організаторської роботи, вдосконалення методів роботи з учнівським активом, структури органів учнівського самоврядування, його моделі. У школі (районі, місті, області) має здійснюватися навчання педагогів-консультантів, які відповідають за надання методичної допомоги органам учнівського самоврядування, учням-лідерам, учням-волонтерам, класним керівникам з проблеми організації цікавих справ, акцій, навчання учнівського активу тощо.

  Важливою умовою ефективності педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є постійний пошук цікавих та змістовних форм організаторської діяльності учнів. Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є:

·       визначення системи органів учнівського самоврядування в класах (школі) та уповноважених осіб з числа учнів;

·       передавання учням досвіду організаторської роботи;

·       залучення учнів до самоуправлінської діяльності в класі та шкільному колективі;

·       надання представникам учнівського активу щоденної навчально-методичної допомоги.

            Учнівське самоврядування ефективно функціонуватиме за таких педагогічних умов:

·       усвідомлення адміністрацією школи та кожним членом учительського та батьківського колективу педагогічних можливостей дієвого учнівського самоврядування;

·       чіткий розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу щодо надання необхідної допомоги учням у процесі організації різних справ;

·       організація системи роботи органів учнівського самоврядування у межах школи (вимоги, пам’ятки, графіки навчання активу та проведення навчання у Школі організаторської майстерності, лідерів, вожатих, ігротехніків, ведучих, волонтерів тощо);

·       організація органами учнівського самоврядування системи змагання (визначення видів діяльності, з яких організовується змагання, розробка умов та критеріїв оцінювання діяльності, забезпечення гласності засобами стінної преси, випуску бюлетенів, радіогазет тощо);

·       розробка системи стимулювання, заохочення та нагородження класних колективів, творчих груп, органів учнівського самоврядування, учнів-лідерів, вчителів-консультантів тощо.

Поради консультантам учнівського самоврядування

1.   Самоврядування в школі, класі, творчому об'єднанні – це не проблема дітей, а педагогічна проблема, основними шляхами вирішення якої є:

• послідовне створення за допомогою органів учнівського самоврядування духовно-морального мікроклімату в шкільному колективі;

• реалізація та ствердження учнів у ролі відповідальних організаторів цікавого життя колективу;

• обговорення перспектив роботи учнівського колективу, планування та   організація його життєдіяльності;

• забезпечення простору для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів на всіх етапах – від пошуку корисних справ та їх реалізації до підведення підсумків.

        2. Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки від дотримання  демократичних принципів. Справжній демократизм можливий за таких умов:

•    активної дії такої форми демократії, як загальні збори;

•   змінності лідерів учнівського самоврядування – всі почергово виконують функції як організаторів, так і виконавців;

• реального вибору активу будь-якого органу учнівського самоврядування на альтернативній основі;

•  періодичної звітності виборного активу перед своїм колективом, широкої гласності його роботи;

• самостійного визначення учнями завдань, змісту та організаційних форм самоврядування;

• наділення учнів реальними правами та обов'язками.

3. Принцип дії педагога-консультанта щодо учнівського самоврядування акумульований у формулі: "Радь! Пропонуй! Показуй перспективи зростання! Зацікавлюй! Довіряй! Аналізуй! Давай дітям можливість виявити ініціативу! Але не "натискай"!"

Творче зростання дорослих і дітей в учнівському самоврядуванні забезпечується здатністю педагога бути неформальним лідером колективу.

Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування.

1. Надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності.

2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя шкільного колективу.

3. Поєднання самодіяльності учнів з наданням допомоги дорослими.

4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена шкільного колективу шляхом виявлення та реалізації привабливих соціально-колективних ініціатив.

5.  Надання учням реальних прав та обов'язків.

6.   Повага педагогів до самостійних думок представників і рішень органів учнівського самоврядування.

7.  Виявлення справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Дотримання принципу: жодного підлеглого – всі організатори та відповідальні виконавці.

8. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога представникам учнівського активу.

9.  Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів учнівського самоврядування.

Важливим критерієм ефективності учнів­ського самоврядування є сформованість елементарного рівня організаційної культури учнів-лідерів (відповідальність, організованість, цілеспрямованість, емоційна єдність, дисциплінованість, багатий внутрішній духовний світ, потреба у творчості та виявленні ініціативи). Реалізація означеного завдання є можливою за умови визнання дорослими самоврядування як шко­ли підготовки юних організаторів, управлін­ців, участі всіх членів колективу в обговоренні завдань; застосування практики переходу колективу від організації  простих справ до дедалі складніших з урахуванням творчих можливостей колективу; непри­йняття рішення без обговорення всіх запропонованих учнями альтернатив.

   

Заповіді учнів школи

• Ти - здібний і сильний. Будь упевненим у своїх силах і здібностях.

• Вчися мислити самостійно.

·   Тренуй пам'ять.

·   Частіше запитуй "Чому?".

• Постійно шукай практичне застосування своїм знанням.

• Будь завжди уважним до самобутності, потреб та прагнень інших.

• Шукай і шануй друзів. Життя без друзів неможливе.

• Поводь себе по-товариськи, зважай на людей, які тебе оточують, будь милосердним до них.

• Суперечки та конфлікти з іншими вирішуй з позиції розуму.

• Вибачай тим, хто свідомо або несвідомо став причиною неприємностей.

• Хочеш, щоб тебе поважали – поважай інших.

• Прислухайся до думок інших і зважай на них.

• Будь доброзичливим, веселим і поступливим.

• Пізнай себе, зроби правильний вибір, визнач цілі та зміст свого життя.

• Повір у себе – і досягнеш усього. Щасти тобі!

Вхід на сайт
Наш герб

Шепетівська ЗОШ №6 © 2020