Четвер, 25/02/2021, 11:25
Вітаю Вас Гость | RSS

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Меню сайту
Наше опитування
Як ви оціните наш сайт?

Результати
Архів опитування

Всього голосувало: 1176
Обговорити опитування на форумі
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичні розробки

Тактична підготовка

Навчальний посібник по мінам

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення занять з учнями по статуту 

гарнізонної і вартової служб ЗСУ

 
Дії солдата у складі механізованого відділення.doc

Захист Вітчизни

Методичні рекомендації вивчення предмету Захист Вітчизни

у 2016-2017 н.р.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від  29.05.2014  № 657, на вивчення предмета в 2016/2017 навчальному  році  передбачено:

у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. на тиждень; 

у  класах всіх інших напрямів – 1,5 год. на тиждень.

Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» робочою групою з доопрацювання навчальної програми предмета «Захист Вітчизни» розширено зміст окремих розділів та забезпечено практичну спрямованість навчальної програми.

Метою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.

Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на розділи, кожний з яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

— підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

— підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

— основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

— основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

— основи медичних знань, надання першої допомоги.

У 2016/2017 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою авт. Мелецький В.М. та ін.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, вивчення предмета у 2016/2017 навчальному році здійснюється:

— 2 години на тиждень — у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

— 1 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і поглиблення змісту тем, що вивчаються.

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни».

Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за програмою та підручниками для юнаків.

Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Рекомендуємо визначити для більш ефективної організації навчально-польових зборів загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких проводити заняття, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів та об’єднавши їх у навчальні взводи та відділення.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011 № 329 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 556/19304.

При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.

3. Проведення розминки.

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та обласним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» (авт. Олексюк В.Л., Горчинська Л.В., Єпіфанцев І.В.).

Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу, передбачає закріплення знань з шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, основ здоров географії, біології; здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Відповідно до Указу Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» підготовлено спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України від 16.12.2011 № 1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичну гру «Зірниця» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 р. за № 1567/20305). З метою підготовки учнів (вихованців) до участі у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Зірниця» розроблено навчальну програму гуртка «Зірниця» (авт. Коломоєць Г.А.).

Метою навчальної програми є: формування в учнів (вихованців) почуття патріотизму; мотивація до збереження свого здоровя та фізичного розвитку; свідоме ставлення до особистої та громадянської безпеки, розвиток рухових здібностей та морально-вольових якостей.

Вивчення матеріалу передбачається учнями 5-9 класів.

Програма розміщена на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. Міненко М.І.), «Міжнародне гуманітарне право» (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.).

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

 Підготовка, технологія проведення та аналіз уроку з предмета «Захист Вітчизни»

Урок «Захист Вітчизни» спрямовується не на "середнього" учня, а на засвоєння програмного матеріалу кожним учнем з урахуванням його підготовки і розвитку.

Згідно з чинними нормативними документами адміністрація навчального закладу контролює проведення занять викладачем предмета, якість засвоєння знань учнів, які вчаться, та пройденого матеріалу.

Єдиних обов'язкових вимог до аналізу уроку не встановлюється, але орієнтовно вони можуть бути такими:

Аналіз уроку і його розбір зазвичай проводиться з викладачем предмета «Захист Вітчизни» індивідуально, до нього як правило включається:

1. Самооцінка (самоаналіз) уроку викладачем.

2. Оцінка частин уроку – вступної, основної, заключної.

3. Висновок про результативність заняття (відповідність цілей уроку кінцевим результатам)

4. Пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і вдосконалення викладання предмета «Захист Вітчизни».

5. Рекомендації щодо підвищення методичної майстерності викладача предмета «Захист Вітчизни».

Елементи самостійності викладача в побудові уроку не можуть вважатися недоліком, якщо він добився хорошої успішності з нової теми, високої дисципліни і організованості учнів. Викладачеві предмета «Захист Вітчизни» доцільно проводити перевірку засвоєння знань не попереднього уроку, а раніше пройденого матеріалу з розділу, що вивчається.

Мета заняття, викладена в Програмі, стосується викладача, він повинен вчитися складати навчальні завдання (загальні для всієї теми і приватні для конкретного заняття).

Викладач задає не "домашнє завдання", а завдання для самостійної роботи з розрахунку витрати часу на його виконання не більше 15-20 хвилин.

Показником ефективності уроку виступають активність учнів, кількість їх самостійних навчальних дій, прояв пізнавальних інтересів, діловий настрій уроку, уміння викладача володіти класом.

Дидактична структура уроку предмета «Захист Вітчизни»

Вступна частина – шикування взводу, доповідь командира взводу, огляд зовнішнього вигляду учнів, стройове (тематичне) тренування. Час – 5-7 хвилин.

Актуалізація опорних знань учнів: перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу, підготування учнів до засвоєння нових знаний – 8-10 хвилин.

Основна частина – мотивація навчальної діяльності учнів: оголошення теми заняття, вказівка його місця в ряді інших питань, що вивчаються, і їх зв'язок з раніше вивченим матеріалом, постановка учням конкретних навчальних завдань: вивчити, навчитися, набути навичок, показ (розкриття) теоретичної і практичної значущості матеріалу, що вивчається.

Організація активної пізнавальної діяльності учнів з вивчення нового матеріалу, залучення і сприйняття всіх можливих засобів, робота по осмисленню і запам'ятовуванню, самостійна робота, вправи і практичні дії, застосування умінь і знань з практики, їх закріплення. Час – 30-35 хвилин.

Заключна частина:

 • підбиття підсумків проведеного уроку, оцінка навчальної діяльності учнів;
 • завдання на самостійну підготовку;
 • оголошення теми чергового заняття, постановка завдання на підготовку до нього – 2-3 хвилини.

Перевірка засвоєння раніше вивченого матеріалу (опитування) може поєднуватися з викладанням нового матеріалу, що сприяє ефективнішій розумовій діяльності учнів над новим матеріалом, посилюється навчальна функція уроку. Об'єм навчального матеріалу на кожен урок, завдання навчання по розділах, указаних у Програмі, є обов'язковими для викладача. Але викладач має право на заміну до 20% програмного матеріалу, виходячи зі стану навчально-матеріальної бази та кількості учнів у класі.

При вивченні предмета «Захист Вітчизни», як і з інших предметів навчання, прийнята така типізація:

 • урок повідомлення нових знань;
 • урок формування умінь (навиків);
 • урок застосування придбаних знань і умінь;
 • урок узагальнення і систематизації знань і умінь;
 • комбінований (змішаний) урок.

Знаходять застосування при проведенні уроків з предмета «Захист Вітчини» шкільні лекції, семінари, співбесіди, консультації, рольові (ділові) ігри....

Значна частина уроку «Захист Вітчизни» (тактична, вогнева підготовка) для посилення ефективності навчального процесу припускає завчасну підготовку робочих місць з застосуванням інтерактивних методів навчання. Організація уроку з використанням робочих місць, у свою чергу, припускає хорошу попередню підготовку помічників викладача з числа учнів. Для кожного робочого місця для учнів повинна бути підготовлена інструктивна записка. Якщо впевненості у високій якості підготовки і проведення такого уроку немає, викладач проводить звичайний урок.

Деякі критерії для аналізу уроку з предмета «Захист Вітчизни»

 • Мотивація навчальної діяльності.
 • Загальна побудова уроку.
 • Готовність вчителя до уроку, володіння матеріалом.
 • Науковість і методика викладання матеріалу.
 • Зв'язок із сучасністю.
 • Патріотичне виховання в ході уроку.
 • Використання додаткового навчального матеріалу та комп’ютерних технологій.
 • Розвиток логічного мислення.
 • Логічні зв'язки матеріалу уроку з пройденим раніше матеріалом, з майбутнім уроком.
 • Упровадження статутних вимог, дисципліна учнів.
 • Насиченість уроку.
 • Знання, уміння, навички учнів.
 • Міжпредметні зв'язки.
 • Формування громадських і військових навиків.
 • Ефективність роботи помічників з числа учнів.
 • Інновації на уроці.
 • Матеріальне забезпечення уроку.
 • Дотримання заходів безпеки.
 • Інші сторони уроку: особистий приклад, форма одягу, діловий настрій уроку, доброзичливість, тактовність без зниження вимогливості, елементи демократизму, створення проблемних ситуацій, облік індивідуальних якостей, постійний зворотний зв'язок, жива розгорнена бесіда, повідомлення учнів і та ін.

Адміністрації необхідно знати, що на уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між учнями й викладачами предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів ЗСУ в обсязі тем, які вивчаються.

Вимоги до сучасного уроку з предмета «Захист Вітчизни»: засвоєння знань, умінь, навичків безпосередньо на уроці

(досягнення триєдиної мети уроку)

Створення на уроці співдружності учнів і викладача

Урок повинен бути активним

Урок повинен бути повчальним

Урок повинен бути напруженим

Сумісна праця учнів і вчителя:

 • особистий приклад
 • діловий настрій уроку
 • доброзичливість, тактовність, без зниження статутної вимогливості
 • елементи демократизму

Працюють всі учні:

 • фронтальне опитування
 • рецензування відповідей
 • жива розгорнена бесіда                                                                  
 • проведення інтерактивних методів навчання
 • повідомлення учнів
 • питання до вчителя

Викладач не читає план, а вчить та виховує:      

 • облік індивідуальних якостей
 • постійний зворотний зв'язок
 • створення проблемних ситуацій
 • закріплення матеріалу

Жодної хвилини без діла:

 • одиночно-групова форма навчання
 • підготовка і використання помічників
 • взаємонавчання
 • навчально-матеріальна база

Інструктивна записка

для допомоги керівнику занять на робочому місці

 • Тема занять...
 • Заняття...
 • Завдання навчання...
 • Час, що відводиться...
 • Найменування робочого місця…
 • Відпрацьовані питання…
 • Дії викладача...
 • Дії учнів…
 • Нормативи...
 • Заходи безпеки...
 • Матеріальне забезпечення…
 • Допомога, керівництво...
 • Інше…

Примітка: інструктивна записка відпрацьовується викладачем предметаДПЮ для кожного робочого місця.

Послідовність підготовки викладача предмета «Захист Вітчизни» до уроку

(основні моменти)

1. З'ясування вимог Програми предмета «Захист Вітчизни» до цілей, змісту і об'єму уроку.

2. Формулювання теми і навчальних питань уроку, їх послідовності. Визначення завдання на самостійну роботу учнів.

3. Визначення необхідного матеріального забезпечення уроку.

4. Визначення форм і методів проведення уроку.

5. Формулювання питань для повторення і закріплення навчального матеріалу.

6. Підготовка питань для тренування та самостійної роботи.

Рекомендації щодо підготовки викладача предмета «Захист Вітчизни» до уроку

Тема, зміст певного заняття, його цілі, викладені в Програмі предмета «Захист Вітчизни»(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021), стосуються викладача. Викладач повинен визначати тему уроку і його навчальні завдання з урахуванням фізіологічних особливостей та стану здоров’я учнів.

Навчальні питання теми даного уроку відповідно до Програми викладач формулює так, щоб вони якомога більше розкривали зміст теми уроку, полегшували її логічне і повне сприйняття юнаками, служили тезами для самостійної роботи учнів, значно спрощуючи її і скорочуючи час, необхідний для її виконання.

Нижче дається декілька прикладів трансформації змісту Програми предмета «Захист Вітчизни» що відноситься до викладача, у зміст теми уроку і його навчальних завдань для учнів.

Вогнева підготовка

Програма предмета «Захист Вітчизни»

Конспект викладача

Тема: Основи стрільби.

Заняття: Явище пострілу і його періоди. Початкова швидкість кулі та її вплив на стрільбу. Віддача зброї. Кут вильоту кулі.

Тема: Постріл і його періоди.

Учбові питання:

 1. Що таке постріл.
 2. Сутність явища пострілу. Періоди пострілу.
 3. Що називається початковою швидкістю кулі, чому вона дорівнює.
 4. Від чого залежить початкова швидкість кулі, на що вона впливає.
 5. Що називається віддачею зброї, в чому полягає віддача зброї.
 6. Утворення кута вильоту кулі у момент віддачі зброї.
 7. 3а рахунок чого можна зменшити кут вильоту.
 8. Практичні висновки з явища віддачі зброї.

Мета: Ознайомити з питаннями теми

Учбові цілі:

 • ознайомити учнів з 1-7 питаннями;
 • вивчити практичні висновки з явища віддачі з метою використання в процесі навчання стрільби з малокаліберної гвинтівки і АКМ;
 • виховувати необхідність усвідомленого використання бойових властивостей зброї, відчуття впевненості у її надійності.

Учбове завдання уроку (для учнів):

Розібратися, в чому полягає явище пострілу і віддачі зброї, і на цій основі збільшити свої можливості навчитися влучно стріляти.

Основи цивільного захисту

Програма предмета «Захист Вітчизни»

Конспект викладача

Тема: Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

Заняття: Вимірювач потужності дози. Призначення, принцип дії, пристрою, технічна характеристика. Догляд за приладом. Робота з приладом.

Тема: Вимірювач потужності дози ДП-5А

Учбові питання:

 1. Призначення ДП-5А.
 2. Принцип дії ДП-5А – іонізаційний метод.
 3. Загальний устрій ДП-5А.
 4. -->
Вхід на сайт
Наш герб

Шепетівська ЗОШ №6 © 2021