Субота, 17/03/2018, 21:28
Вітаю Вас Гость | RSS

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

Меню сайту
Наше опитування
Як ви оціните наш сайт?

Результати
Архів опитування

Всього голосувало: 1029
Обговорити опитування на форумі
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2015 » Вересень » 21 » Технологія «Блог-квест» у структурі методичної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
06:21
Технологія «Блог-квест» у структурі методичної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Технологія «Блог-квест» у структурі методичної роботи

Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання за допомогою сучасних комп'ютерних засобів — необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Оскільки в різних сферах педагогічної діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно і в команді вирішувати виникаючі проблеми і робити це за допомогою Інтернету. Саме тому методична робота у Шепетівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 покликана забезпечувати формування умінь організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати. Крім того, робота педагогічного колективу і кожного педагога окремо через таку технологію, як Блог-квест, урізноманітнить процес співдіяльності із адміністрацією, зробить його живим і цікавим. Запропонована технологія є однією із популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-технологій.

Блог-квест в педагогіці — це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Уперше ця модель проектної діяльності була представлена викладачем університету Сан-Дієго (США) Берни Доджем і Томом Марч в 1995 році. Учителі всього світу використовують цю технологію як один із способів успішного використання Інтернету на уроках.

Технологія Блог-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно формувати цілий ряд компетенцій:

 • використання ІКТ для вирішення професійних завдань (в т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтів, баз даних тощо);
 • самонавчання і самоорганізація;
 • робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль), тобто навички командного рішення проблем;
 • уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
 • вдосконалення навичок публічних виступів.

Блог-квест — це сайт в Інтернеті, з яким працюють педагоги, виконуючи те або інше навчальне завдання або ж беруть активну участь у вирішенні проблемних методичних питань.

В основі Блог-квесту «Новітні форми методичної роботи в Шепетівській ЗОШ №6» лежить індивідуальна або групова робота педагогічних працівників з метою вирішення методичної проблеми з використанням інтернет-ресурсів

Основна перевага використання Блог-квесту в тому, що крім вдосконалення умінь і навичок роботи в мережі Інтернет, пошуку потрібної інформації, педагоги вдосконалюють також і навички роботи з певним програмним забезпеченням (MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel тощо).

Запропонований Шепетівською ЗОШ №6 блог-квест спрямований на поглиблення і вдосконалення фахового рівня та розрахований на тривалий термін.

Мета технології «Блог-квест»:

– переорієнтування змісту традиційної методичної роботи на нову інноваційну мережеву дистанційну систему для надання консалтингової методичної допомоги у безперервній освіті вчителів, що відповідає соціальному запиту та замовленню сучасного суспільства;

- узагальнення, систематизацію і передачу передового педагогічного досвіду вчителів, створення умов для професійного зростання педагогів з використанням дистанційних технологій;

- створення єдиного інформаційного простору для педагогів;

- організація формального та неформального спілкування на професійні теми;

- обмін та розповсюдження передового педагогічного досвіду через дистанційну форму спілкування.

Об'єкт дослідження: інноваційна технологія навчання «Блог-квест», яка надає додаткові можливості переорієнтування форм та умов роботи методичної діяльності для найбільш повного саморозвитку особистості вчителя, розкритті свого творчого та інтелектуального потенціалу в силу обмеженості у просторі і часу.

Завдання проекту:

· створити інформаційно-комунікційні форми спілкування на фаховій основі; 

·проводити мережеві методичні заходи, конкурси навчально-методичних матеріалів та засобів для педагогів  із залученням інформаційної мережі Інтернет;

· систематизувати інформаційні, методичні, дидактичні, відео матеріали на допомогу вчителю-предметнику;  

·  надати консультативну підтримку професійної діяльності вчителя;

·надати можливість самореалізації та самоствердження через спільну мережеву практичну діяльність;

 •  створити та підтримати нові освітні ініціативи;

·  створити єдиний інформаційно-дидактичний ресурс;

·  організувати практичну діяльність вчителів в мережі;

·  розвивати і реалізовувати творчі здібності учасників проектів;

·  створити простір психологічної комфортності вчителя;

·  проводити маркетингові дослідження й аналіз потреб;

 ·створити психолого-педагогічний та науково-методичний супровід;

· реалізації дистанційної освіти вчителів навчального закладу.

Блог-квест реалізує наступні питання:

 - організація інформаційно-комунікаційного освітнього середовища професійного розвитку педагогів;

- створення продуктивних умов для обміну методичними напрацюваннями, програмами, електронними дидактичними матеріалами;

 - популяризація та практична перевірка форм і методів використання інформаційно-комунікаційних технологій в методиці навчання шкільних предметів;

 - створення колекцій корисних посилань і каталогів навчально-методичних матеріалів;

 - проведення заходів, конкурсів, розробка навчально-методичних матеріалів;

- організація дистанційної консультаційної підтримки вчителів (методичний форум, Skype-консультації і т.д.);

- проведення Інтернет - конференцій та методичних семінарів, відео-конференцій, веб-зустрічей з актуальних педагогічних проблем.

В якості ілюстрації використання даної технології в навчальному освітньому просторі пропонуємо розглянути підготовку до педагогічної ради – блог-квест "Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності"

Мета використання блог-квесту у підготовці до засідання педагогічної рали:

 • систематизація компетентностей педагогів щодо використання ІКТ в процесі самоосвіти;
 • формування навичок та вмінь з пошуку інформації в Інтернеті, правильного використання інтернет-ресурсів для підтримки навчального процесу;
 • формування вміння працювати в колективі та відповідальності;
 • формування основ орієнтованої діяльності;
 • розвиток навичок та вмінь аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки.

Після проходження Блог-квесту педагогам будуть притаманні:

- готовність до освоєння та аналітичної обробки інформації;

- прагнення до формування та розвитку особистих творчих якостей;

- наявність високого рівня комунікативної культури (в тому числі комунікації за допомогою засобів ІКТ), теоретичних уявлень і досвіду організації інформаційної взаємодії;

- готовність до спільної між усіма суб’єктами інформаційної взаємодії, освоєння наукового та соціального досвіду, спільної рефлексії та саморефлексії;

- освоєння методів одержання, відбору, зберігання, відтворення, уявлення, передачі та інтеграції інформації (в тому числі в рамках обраної предметної області) за допомогою засобів ІКТ.

Етапи проходження Блог-квесту

Початковий етап (командний). На цьому етапі педагоги знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами.

Рольовий етап. Цей етап представляє собою індивідуальну роботу в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролей, виконують завдання. В процесі роботи над Блог-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети.

Завдання. Цей етап, по-перше, включає в себе пошук інформації по конкретній темі та розробка структури звіту (у вигляді веб-сайту, веб-сторінки, презентації, буклету тощо). По-друге, це створення матеріалів та доопрацювання матеріалів для звіту.

Заключний етап. За результатами дослідження проблеми формулюються висновки та пропозиції. Проводиться захист виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання.

Реалізація завдання 100% володіння та застосування ІКТ  ще не закінчилась, але вже є значні позитивні зміни у фаховій компетентності педагогів. Значно зріс інтерес до самоосвіти, прагнення активно використовувати інтернет-ресурси. Дане питання систематично обговорюється на засіданнях ради методичного кабінету, методичних об’єднань, творчої групи та оперативних нарадах.

Педагоги переконались, що впровадження нових технологій – це вимога часу, що сприяє реалізації особистісно-орієнтованого і діяльного підходів, дозволяє педагогам сформувати новий рівень викладання, який заснований на цифрових технологіях. 

Категорія: Наукова робота | Переглядів: 376 | Додав: ОЛЯ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Наш герб

Шепетівська ЗОШ №6 © 2018